Etterup Grønnemose Vandværk

GalleriGeneratordrift


Ny tagbelægning 2018


Udfældningstank


200m3 Rentvandstank


Boring


Boring


Udpumpning


El-tavle


Filter sal

 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19