Etterup Grønnemose Vandværk

GalleriGeneratordrift


Ny tagbelægning 2018


Udfældningstank


200m3 Rentvandstank


Boring


Boring


Udpumpning


El-tavle


Filter sal

 

Drift info:    Normal drift

 

Vandets hårdhed

16,1 °dH


 

Kontakt dit vandværk

 

Henrik Rosengreen

Vandværkspasser
 
Tlf: 64 43 31 19
Mail: formand@etterupvand.dk