Etterup Grønnemose Vandværk

 

 


 

Etterup-Grønnemose Vandværk tilbyder tilmelding til Betalingsservice.

 

 

 

 

På generalforsamlingen d. 27/1-2022, blev det besluttet at ændre a conto opkrævninger til ½-årlig.

Fremover sendes opkrævninger ud i januar med forfald i februar og igen i juli med forfald i august.


 


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19