Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1988484 2021-09-08 08:30:00 Gl. Hovedvej 25, skurvogn, køkken
Gl. Hovedvej 25
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Dr. Blasy - Dr. Busse 2092454_376602


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

AMPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN ISO 16308:2017-0

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 DIN ISO 16308:2017-0Trifluoreddikesyre <0,050 µg/l 9,000 0,050 DIN 38407-36:2014-09


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies