Etterup Grnnemose Vandvrk

Vandprve analyse:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

1988483 2021-09-08 08:30:00 Gl. Hovedvej 25, skurvogn, kkken
Gl. Hovedvej 25
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Agrolab - AAUK 2092454_376602


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,063 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Carbon, organisk, NVOC 2,600 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 18,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Farvetal-Pt 7,200 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,380 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Jern 0,008 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 43,700 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,830 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,600 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sulfat 24,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Turbiditet 0,370 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 1.080,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020

1,1-Dichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 1,000 0,020

Benz(b)fluoranthen <0,002 g/l 0,100 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 g/l 0,100 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 g/l 0,100 0,002

Benz[a]pyren <0,002 g/l 0,010 0,002

Benzen <0,020 g/l 1,000 0,020

Chloroform <0,020 g/l 1,000 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020

Dichlormethan <0,020 g/l 1,000 0,020

Fluoranthen <0,002 g/l 0,100 0,002

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 g/l 0,100 0,002

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 g/l 0,100 0,002 Beregnet

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 1,000 0,020

Trichlorethylen <0,020 g/l 1,000 0,020

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,300 0,020


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Aldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Atrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin, desethyl- <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin, desisopropyl- <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Atrazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dieldrin <0,010 g/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Heptachlor <0,010 g/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,030 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Hexazinon <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Konduktivitet 55,600 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 20,100 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,410 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 g/l 100,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 g/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 2,180 g/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 13,200 g/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 294,000 g/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,030 g/l 2,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 g/l 20,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total 2,000 g/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber 165,000 g/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) <2,000 g/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Kvikslv <0,003 g/l 1,000 0,003

Nikkel 1,400 g/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 g/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink 188,000 g/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,100 0,010 GC

CGA 108906 <0,010 g/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Monuron <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Pentachlorphenol <0,010 g/l 0,010 0,010 GC

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 g/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 g/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Ls mere om cookies