Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1980637 2021-09-08 07:50:00 Rentvandsafgang
Skolevej 32
Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2092459_376600


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 5,280 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 65,200 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Carbon, organisk, NVOC 2,400 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Jern 0,016 mg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Magnesium 13,800 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 41,800 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 3,180 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 9,130 mg/l 0,070 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Clostridium perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. 2,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 17,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 12,300 grader dH 0,250 Beregnet

Konduktivitet 55,400 mS/m 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 14,300 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,570 pH 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 2,080 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies