Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1980636 2021-09-08 08:40:00 Gl. Hovedvej 25, skurvogn, køkken
Gl. Hovedvej 25
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre Agrolab - AAUK 2092458_376603


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 7,300 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,008 mg/l 0,100 3,000 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,340 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 884,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 55,500 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 17,800 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,410 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies