Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1946749 2021-08-17 09:46:00 As strandby 28, køkken
As strandby 28
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2103994_356643


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Nitrit 0,002 mg/l 0,010 0,001 DIN 38407-42


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Temperatur 16,700 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies