Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1853430 2021-03-10 08:10:00 Køkken, Munkgårdevej 3
Munkgårdevej 3
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre Agrolab - AAUK 2092457_233428


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 4,700 mg Pt/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,022 mg/l 0,100 3,000 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,130 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 2,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 56,200 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 6,700 grader C 0,000 Termometer

pH 7,760 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies