Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1716351 2020-09-21 11:05:00 Rentvandsafgang
Skolevej 32
Drikkevandskontrol, vandværk Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2055221_108404


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 2,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 6,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Temperatur 11,600 grader C 0,000 Termometer


 

Drift info:

 

Normal drift

 

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 17.6º dH


Senest målt den: 27-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies