Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1716351 2020-09-21 11:05:00 Rentvandsafgang
Skolevej 32
Drikkevandskontrol, vandværk Mikrobiologisk kontrol Agrolab - AAUK 2055221_108404


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 2,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 6,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Temperatur 11,600 grader C 0,000 Termometer


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies