Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1706306 2020-09-09 08:10:00 Rentvandsafgang
Skolevej 32
Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Agrolab - AAUK 1997625_100011


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Alkalinitet,total TA 5,330 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,016 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 71,200 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Carbon, organisk, NVOC 2,200 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Jern 0,034 mg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Magnesium 13,900 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 44,500 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 10,600 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,010 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 9,720 mg/l 0,070 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Clostridium perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. 2,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 4,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 13,200 grader dH 0,250 Beregnet

Konduktivitet 56,300 mS/m 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 11,700 grader C 0,000 Termometer

pH 7,750 pH 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 2,120 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2


 

Drift info:

 

Normal drift

 

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 17.6º dH


Senest målt den: 27-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies