Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1706305 2020-09-09 08:57:00 Gl. Hovedvej 22, Badeværelse
Gl. Hovedvej 22
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Agrolab - AAUK 1997624_100013


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 3,800 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,020 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,130 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 12,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 59,500 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 16,200 grader C 0,000 Termometer

pH 7,760 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies