Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1581420 2019-09-16 08:05:00 Bogensevej 93, Køkken
Bogensevej 93
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre AGROLAB Labor GmbH 1977039_679089


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies