Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1581418 2019-09-16 08:05:00 Bogensevej 93, Køkken
Bogensevej 93
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre AGROLAB Italia S.r.l. 1977039_679089


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening

Acrylamid <0,010 µg/l 0,100 0,000Epichlorhydrin <0,100 µg/l 0,100 0,100


 

Drift info:

 

Normal drift

Vandets hårdhed

12,3 °dH (16-09-2021)


 

Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
 
 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies